Viimeksi julkaistu 14.3.2022 15.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 142/2021 vp Täysistunto Tiistai 30.11.2021 klo 13.59—22.01

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2021 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista. — Keskustelu, edustaja Essayah. 

Keskustelu
19.55 
Sari Essayah kd :

Arvoisa rouva puhemies! Ensimmäisessä käsittelyssä kristillisdemokraatit tekivät tähän asteikkolakiin kaksi tärkeää muutosesitystä. Ensinnäkin haluamme omaishoidosta maksettavat palkkiot verovapaiksi, elikkä että ne eivät olisi jatkossa veronalaista tuloa, ja toisekseen sitten haluamme, että näistä ay-jäsenmaksuista verovähennyskelpoisia olisi verotuksessa vain puolet, kun nykyään kyseessä on sataprosenttisesti verovähennettävä. 

Tässä yhteydessä kristillisdemokraatit jättävät tähän asiaan kaksi lausumaa: 

Lausuma 1: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen tuloverolain 92 §:n muuttamisesta siten, että omaishoidon tuesta annetun lain nojalla omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio ei olisi jatkossa veronalaista tuloa.” 

Lausuma numero 2: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnalle esityksen tuloverolain 95 §:n muuttamisesta siten, että verovelvollinen voisi vähentää palkkatuloistaan 50 prosenttia työmarkkinajärjestön jäsenmaksustaan tulonhankkimisvähennyksenä nykyisen täyden jäsenmaksun sijaan.” 

Nämä tosiaankin on sitten esitelty tuossa kristillisdemokraattien vastalauseessa numero 3. 

Tietysti tässä yhteydessä vetoan kollegoihin, että jos joku kokee sydämellään, että haluaisi kannattaa jompaakumpaa näistä lausumista, niin se olisi tietenkin hienoa, koska tilanne on se, että pienen ryhmän haavoittuvuus tulee esille, kun valitettavasti kollegoilla on sellainen tilanne, että heistä kukaan ei tällä hetkellä täällä talossa pysty olemaan. Toki olemme näistä asioista pykäläkohtaisesti äänestäneet, mutta uskon, että esimerkiksi tämä omaishoidosta maksettavan palkkion verovapauden kannattaminen voisi monenkin edustajan pirtaan sopia, ja todellakin toivon, että näihin löytyisi kannatukset. — Kiitoksia. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Ja edustaja Koskela, olkaa hyvä. 

19.57 
Jari Koskela ps :

Arvoisa herra puhemies! Meillä perussuomalaisillakin on tähän kaksi lausumaehdotusta, ja luen ne nyt teille: 

1. ”Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kotitalousvähennyksen uudistamista siten, että kotitalousvähennykseen oikeutetun palvelun ostaja saisi vähennyksen hyödykseen heti palvelun hinnassa.” 

2. ”Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee viipymättä esityksen omaishoitajien tuen verotuksen asteittaiseksi alentamiseksi.” 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Marttinen poissa, edustaja Laukkanen poissa. — Edustaja Talvitie, olkaa hyvä. 

19.58 
Mari-Leena Talvitie kok :

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalause 2:n mukaiset lausumaehdotukset, joita on siis viisi lausumaa. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Mäenpää, olkaa hyvä. 

19.58 
Juha Mäenpää ps :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Koskelan tekemiä esityksiä. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Savio, olkaa hyvä.  

19.59 
Sami Savio ps :

Arvoisa puhemies! Edustaja Mäenpään tavoin kannatan näitä edustaja Koskelan tekemiä hyviä ja tärkeitä lausumaehdotuksia. 

Totean tässä, että perussuomalaiset ovat jo pitkään halunneet parantaa erittäin tärkeää työtä tekevien omaishoitajien asemaa ja olemme muun muassa jo vuosien ajan vaihtoehtobudjeteissamme esittäneet, että heidän saamansa omaishoidon tuki tulisi säätää verovapaaksi tuloksi, ja ellei se onnistu yhdellä kertaa, niin ainakin asteittain vuosien myötä. Olemme kiinnittäneet tähän asiaan huomiota myös huomenna käsiteltävässä vaihtoehtobudjetissamme. Näkemyksemme on, että omaishoitajat tekevät sekä inhimillisesti että yhteiskunnan resurssien riittävyyden kannalta niin tärkeää hoito- ja hoivatyötä, että ilman heidän panostaan koko sote-kenttä olisi helisemässä. Katsommekin, että omaishoitajien jaksamista on tuettava sekä taloudellisin että muunlaisin keinoin, ja omaishoidon verovapaus on yksi tällaisista keinoista. 

Arvoisa puhemies! Me perussuomalaiset olemme myös jo pitkään esittäneet kotitalousvähennyksen laajentamista ja sen käytön helpottamista. Pidämme kotitalousvähennystä erittäin tärkeänä keinona parantaa tavallisten suomalaisten ostovoimaa ja myös edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä, ja tähän perustuu tämä toinen lausumaehdotuksemme. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitos. — Edustaja Juuso, olkaa hyvä. 

20.00 
Kaisa Juuso ps :

Arvoisa puhemies! Kannatan tätä Sari Essayahin esittämää 1. lausumaa liittyen omaishoidon tuen verovapauteen. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Zyskowicz, olkaa hyvä. 

20.01 
Ben Zyskowicz kok :

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Essayah kiinnitti huomiota siihen, että pieni eduskuntaryhmä on aika haavoittuvainen, kun istunnot venyvät tällä tavalla pitkälle iltaan, ja välttämättä ne edustajat, joiden on ajateltu olevan paikalla tekemässä ehdotuksia ja kannattamassa niitä, ovat joutuneet lähtemään muihin illan tilaisuuksiin. Kun mielestäni on reilua, että eduskunta pääsee ottamaan kantaa myös edustaja Essayahin ehdottamaan toiseen lausumaan, niin ihan tällä perusteella kannatan sitä. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Kaleva, olkaa hyvä. 

20.01 
Atte Kaleva kok :

Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Talvitien tekemiä esityksiä. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Talvitie, olkaa hyvä. 

20.01 
Mari-Leena Talvitie kok :

Arvoisa herra puhemies! Näissä lausumissa on tosiaan kokoomukselle tärkeitä asioita, joita olemme myöskin vaihtoehtobudjetissa tuoneet esiin. 

Nostan täältä ihan pari tärkeää asiaa:  

Meille, kokoomukselle on tärkeää, että kenenkään palkansaajan verotus ei tällä vaalikaudella kiristy, ja myöskin hallituksen toivoisi sitoutuvan tähän samaan ajatukseen. 

Olemme esittäneet kotitalousvähennyksen nostamista 5 000 euroon itse asiassa jo useamman kerran tällä vaalikaudella, ja myöskin sitä, että työkorvauksen osalta verovähennysoikeus kasvatettaisiin 60 prosenttiin ja palkkakorvauksen osalta 40 prosenttiin — toimet hallituksen osalta ovat olleet päinvastaisia. Näemme tärkeäksi myös sen, että kotitalousvähennyksen 100 euron omavastuuosuus voitaisiin poistaa, koska se ei enää ole tämän päivän asia, eikä sillä tule sellaista valtiontalouden säästöä tai muuta, jota ehkä jossain vaiheessa on laskettu. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia. — Edustaja Essayah, olkaa hyvä. 

20.03 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Haluan tässä vain ilmaista kiitollisuuteni kollegoille, edustaja Juusolle ja edustaja Zyskowiczille, siitä, että he mahdollistivat, että kristillisdemokraattien hyvät lausumaesitykset pystyvät huomenna olemaan äänestyksessä. Tämä osoittaa, että tämä eduskunta on suurisydäminen työpaikka. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.