Viimeksi julkaistu 30.11.2021 22.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 142/2021 vp Täysistunto Tiistai 30.11.2021 klo 13.59—22.01

28.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 212/2021 vp
LakialoiteLA 79/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2021 pidettävään täysistuntoon.