Viimeksi julkaistu 1.3.2022 15.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 142/2021 vp Täysistunto Tiistai 30.11.2021 klo 13.59—22.01

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2021 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia, ja asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Keskustelu. Onko ministeri Saarikko? Ei ole. — Edustaja Kemppi. 

Keskustelu
15.23 
Hilkka Kemppi kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tässä ehdotetaan muutettavaksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Eli käytännössä kyse on varsin teknisestä muutoksesta, joten en ihmettele, ettei ministeri ole täällä sitä esittelemässä. Alkuperäinen hallituksen esitys oli varsin merkittävä. Sen tarkoitus oli auttaa EU:n yrityksiä saamaan markkinarahoitusta helpommin ja edullisemmin, jotta he voisivat palautua tästä koronasta, josta tänäänkin ollaan salissa puhuttu paljon. Ajattelen, että näitä investointeja todella tarvitaan, erityisesti vihreää siirtymää, digitalisaatio ja globalisaatio, joten tämä kokonaisuus itsessään on varsin kannatettava. Sillähän oli tarkoitus implementoida tämä EU-direktiivi ja sitä kautta laittaa se voimaan myös Suomessa. 

Esityksen kiireellisyyden vuoksi tämä muutos — tämän kohdalla on poikettu normaalista lainsäädännöstä sitä kautta, että kuulemisia ei ole järjestetty tavanomaisin lausuntokierroksin, ja ajattelen, että se itsessään on hyväksyttävää, koska tämä alkuperäinen esitys, joka on se merkittävä osa tästä kokonaisuudesta, on käynyt asianmukaisesti tämän säädösvalmistelun kuulemisia myöten. 

Mutta ehkä haluaisin nostaa, niin kuin isommassa kuvassa vähän ehkä viitaten aikaisempaankin keskusteluun, tämän laadukkaan lainsäädäntötyön merkityksen. Siitähän on keskusteltu eduskunnassa koronan myötä erityisesti perustuslakivaliokunnassa paljon, että tämmöisten merkittävien koronan myötä tuotujen lakien edistäminen vaatii ministeriöissä riittävää aikaa, jotta nämä lait pystytään valmistelemaan niin, ettei meidän tarvitse tuoda tämän esityksen kaltaisia korjaavia esityksiä eduskuntaan, vaan että selviämme näistä mahdollisimman vähin huomautuksin eteenpäin ja mahdollisimman vähin perusoikeusloukkauksin — niitähän ei saisi tulla ollenkaan. 

Ajattelen, että tässä on hyvä esimerkki meille kansanedustajille hallituksen esityksestä, jonka kohdalla lisäaika on aina tervetullutta, jos saadaan nämä kaikki muutokset ja huomautukset sitä kautta tuotua mukaan tähän esitykseen. Me olemme puskeneet uudistuksia läpi valtavalla voimalla. Sellainen on tietenkin myös koronapassi, josta tänään on keskusteltu, ja tässä meillä pitäisi olla myös itsellämme malttia ajatella, että tekisimme laadukasta lainsäädäntötyötä. Se vaatii joskus myös aikaa. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.