Pöytäkirjan asiakohta
PTK
143
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.11.2020 klo 14.00
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 9/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.11.2020 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
Voimaantulosäännös 
Timo
Heinonen
kok
Arvoisa herra puhemies! Teen kokoomuksen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen, jossa siirtymäaikaa pidennetään ja kohtuullistetaan. 
Pauli
Kiuru
kok
Arvoisa herra puhemies! Kannatan edustaja Heinosen tekemää esitystä. 
Timo Heinonen ehdotti Pauli Kiurun kannattamana, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 28; poissa 140
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.11.2020 15.13