Viimeksi julkaistu 20.6.2022 11.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 11.11.2020 klo 14.00—20.56

3. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  väylämaksulain muuttamisesta  ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 10/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.11.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Ville Kaunisto Kari Tolvasen kannattamana ehdottanut, että vastalauseen mukainen lakiehdotus otetaan käsittelyn pohjaksi. 

Selonteko hyväksyttiin.  

[Äänestys 2 mitätöitiin] 

Mietintö ”jaa”, Ville Kauniston ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 22; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 153/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.