Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 11.11.2020 klo 14.00

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 25/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 25/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.11.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1 §  

Olli Immonen ps 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 

Jani Mäkelä ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Immosen esitystä. 

Olli Immonen ehdotti Jani Mäkelän kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Olli Immosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 46, ei 8; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 19/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.