Viimeksi julkaistu 2.12.2021 11.54

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 1.12.2021 klo 14.03—19.06

24. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 188/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2021 pidettävään täysistuntoon.