Viimeksi julkaistu 1.12.2021 21.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 1.12.2021 klo 14.03—19.06

26. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2021 pidettävään täysistuntoon.