Viimeksi julkaistu 1.12.2021 21.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 1.12.2021 klo 14.03—19.06

29. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2021 pidettävään täysistuntoon.