Viimeksi julkaistu 1.12.2021 16.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 1.12.2021 klo 14.03

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 214/2021 vp
LakialoiteLA 10/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 13/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 30.11.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

17 § 

Sofia Vikman kok 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen ehdotuksen 17 §:n muotoilusta.  

Kaisa Juuso ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vikmanin esitystä.  

Sofia Vikman ehdotti Kaisa Juuson kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 82, ei 63; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

27 § 

Sofia Vikman kok 

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen ehdotuksen 27 §:n muotoilusta.  

Kaisa Juuso ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vikmanin esitystä. 

Sofia Vikman ehdotti Kaisa Juuson kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Sofia Vikmanin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 82, ei 63; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 214/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 10/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.