Viimeksi julkaistu 1.12.2021 16.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 1.12.2021 klo 14.03

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali‑ ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 33/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 30.11.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

9 luvun 7 § 

Kaisa Juuso ps 

Arvoisa puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen mukaiset muutosesitykset. 

Arja Juvonen ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Juuson tekemää pykälämuutosesitystä. 

Kaisa Juuso ehdotti Arja Juvosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Kaisa Juuson ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 34; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

5. lakiehdotus 

4 luvun 7 b § 

Kaisa Juuso ps 

Arvoisa puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen mukaisen muutosesityksen. 

Arja Juvonen ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Juuson tekemää muutosesitystä.  

Kaisa Juuso ehdotti Arja Juvosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Kaisa Juuson ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 37, tyhjiä 1; poissa 55
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

6. lakiehdotus 

5 luvun 8 a § 

Kaisa Juuso ps 

Arvoisa puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen mukaisen muutosesityksen tähän pykälään. 

Arja Juvonen ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Juuson tekemää pykälämuutosesitystä. 

Kaisa Juuso ehdotti Arja Juvosen kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Kaisa Juuson ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 36, tyhjiä 1; poissa 55
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 129/2021 vp sisältyvien 1.—30. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 31. ja 32. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.