Viimeksi julkaistu 1.12.2021 20.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 1.12.2021 klo 14.03

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-414203
Lausumaehdotukset 30.11.2021
Liite 6A
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Keskustelu asiasta päättyi 30.11.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Mari-Leena Talvitie Atte Kalevan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset viisi lausumaehdotusta ja Sari Essayah Kaisa Juuson kannattamana tehnyt vastalauseen 3 mukaisen 1. lausumaehdotuksen ja edustaja Ben Zyskowiczin kannattamana vastalauseen 3 mukaisen 2. lausumaehdotuksen. 

Lisäksi keskustelussa on Jari Koskela Juha Mäenpään kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 6A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 142/2021 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 34/2019 vp, 50, 60, 62 ja 72/2020 vp sekä 32/2021 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Mari-Leena Talvitien ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 62; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mari-Leena Talvitien ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 82, ei 61; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mari-Leena Talvitien ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 62; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mari-Leena Talvitien ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 62; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mari-Leena Talvitien ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 62; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sari Essayah’n ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 36; poissa 57
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Sari Essayah’n ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 33, tyhjiä 1; poissa 55
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 83, ei 62; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jari Koskelan ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 35; poissa 55
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.