Viimeksi julkaistu 1.12.2021 18.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 1.12.2021 klo 14.03

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 17 ja 34 a luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 89/2021 vp
LakialoiteLA 41/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 158/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 15/2021 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Keskustelu asiasta päättyi 30.11.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on edustaja Jani Mäkelä edustaja Juha Mäenpään kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kolme lausumaehdotusta.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 89/2021 vp sisältyvät 1.—9. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 41/2019 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.  

Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 84, ei 61; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 41; poissa 55
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Jani Mäkelän ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 84, ei 61; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi.