Viimeksi julkaistu 1.12.2021 18.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 1.12.2021 klo 14.03

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 207/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 33/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Keskustelu asiasta päättyi 30.11.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Veikko Vallin Juha Mäenpään kannattamana tehnyt perusteluja koskevan ehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 207/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä perusteluja koskevasta ehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Veikko Vallinin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 31; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi.