Pöytäkirjan asiakohta
PTK
144
2017 vp
Täysistunto
Maanantai 18.12.2017 klo 12.02—4.02
11
Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  verontilityslain,  Verohallinnosta  annetun lain 30 §:n ja verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 152/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 3.5.2019 15:51