Pöytäkirjan asiakohta
PTK
144
2017 vp
Täysistunto
Maanantai 18.12.2017 klo 12.02—4.02
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys eduskunnalle  vuoden  2018  talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp. Asian käsittely keskeytettiin 14.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
 
Viimeksi julkaistu 3.5.2019 11:27