Pöytäkirjan asiakohta
PTK
144
2017 vp
Täysistunto
Maanantai 18.12.2017 klo 12.02—4.02
7
Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen  ja  eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
 
Keskustelu
1.51
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Kyseessä on siis tämän valtaisan Valmis-paketin kolmas osa, johon myös oppositio sinällään yhtyi lukuun ottamatta tätä yhtä yksityiskohtaa, josta tässäkin salissa on paljon keskusteltu, eli määrättyjä veronkorotuksia ja muita veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun kaavailtuja seuraamuksia, joita voidaan pitää liian vaatimattomina ja jopa kannustavina kokeilemaan sitä, mitä tällä harmaalla alueella voisi tapahtua. Kun kuitenkin ensimmäisessä käsittelyssä tämän lain sisältö lyötiin lukkoon, niin esitämme yhteistyössä SDP, vasemmistoliitto, vihreät ja perussuomalaiset seitsemän lausumaa vastalauseen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi. 
1.52
Mika
Niikko
ps
Arvoisa puhemies! Tässä verojaoston mietinnössä puolueet yhdessä ovat kiinnittäneet erityisesti huomiota hallituksen esitykseen sisältyvään veronkorotuksen alenemiseen erityisesti aggressiivista verosuunnittelua koskevissa tilanteissa. Tämä antaa väärän signaalin siitä, että uudistuksella suositaan veronkiertäjiä. Pahimmillaan tämä johtaa yleiseen veromoraalin löystymiseen ja siihen, että verovelvoitteiden laiminlyönti tulee yleistymään. 
Tässä vastalauseen tekstissä, joka on tämän mietinnön yhteyteen kirjattu, me puolueet yhdessä mainitsemme sen, että nykyinen verotus ja oikeuskäytäntö kuvastavat sitä, että rangaistusasteikon yläpään soveltaminen voi olla mahdotonta ilman laissa ja hallituksen esityksessä täsmällisesti määrättyjä perusteita. Verohallinto voi määrätä tällä hetkellä merkittävimmissä laiminlyönneissä 0—30 prosenttia veronkorotusta suhteessa verotuksen oikaisun määrään. Kuitenkin käytäntö on osoittanut, että nämä veronkorotukset eivät ole ylittäneet 7:ää prosenttia edes silloin, kun laiminlyönti on ollut euromääräisesti suuri ja osoittanut hyvin ilmeistä piittaamattomuutta. Tätä ongelmaa ei ole poistettu hallituksen esityksessä, ja siksi on ilmeistä, että korotettu veronkorotus määrättäisiin monissa tilanteissa 3 prosentin suuruisena. Ja tämä on pähkinänkuoressa se ongelma, jota hallitus ei ottanut vakavasti valiokuntatyöskentelyn yhteydessä, ja siksi tämä vastalause on yhteisesti esitetty. 
Tässä puheenvuorossani kannatan edustaja Harakan ehdottamia seitsemää vastalauseen lausumaa. 
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 3.5.2019 15.51