Pöytäkirjan asiakohta
PTK
144
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 18.1.2019 klo 13.00—13.34
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 21.1.2019 13.36