Pöytäkirjan asiakohta
PTK
144
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 18.1.2019 klo 13.00—13.34
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 2 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 21.1.2019 13.30