Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2017 vp Täysistunto Tiistai 19.12.2017 klo 10.09

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 100/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 3/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2017 vp
Valiokunnan mietintöSuVM 1/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-166506
Lausumaehdotukset 18.12.2017
Liite 3A
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-166511
Epäluottamusehdotus 18.12.2017
Liite 3B
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.12.2017 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Sari Tanus Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Lisäksi on Anneli Kiljunen Mika Niikon kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset 5 lausumaehdotusta ja Arja Juvonen Mika Niikon kannattamana vastalauseen 3 mukaiset 3 lausumaehdotusta. 

Keskustelussa on Hannakaisa Heikkinen Pauli Kiurun kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, Sari Tanus Päivi Räsäsen kannattamana 5 lausumaehdotusta sekä Mika Niikko Leena Meren kannattamana lausumaehdotuksen, jotka on monisteena jaettu edustajille. [Pöytäkirjan liite 3A] 

Keskustelussa on myös Anneli Kiljunen Päivi Räsäsen kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. [Pöytäkirjan liite 3B] 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Maria Lohela
:

Ensin on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 65, tyhjiä 2; poissa 8
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 100/2017 vp sisältyvät 1.—24. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 4, 6, 8, 12/2016 vp sekä 34 ja 42/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Seuraavaksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Anneli Kiljusen 2. ehdotus, Sari Tanuksen 2. ehdotus, Arja Juvosen 3. ehdotus ja Hannakaisa Heikkisen ehdotus koskevat samaa asiaa. 

Ensin äänestetään Sari Tanuksen 2. ehdotuksesta Anneli Kiljusen 2. ehdotusta vastaan. Sen jälkeen äänestetään voittaneesta ehdotuksesta Arja Juvosen 3. ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Hannakaisa Heikkisen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

 

1) Anneli Kiljusen 2. ehdotus "jaa", Sari Tanuksen 2. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 182, ei 11, tyhjiä 2; poissa 4
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Anneli Kiljusen 2. ehdotuksen. 
2) Arja Juvosen 3. ehdotus "jaa", Anneli Kiljusen 2. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 76; poissa 4
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Arja Juvosen 3. ehdotuksen. 
3) Hannakaisa Heikkisen ehdotus "jaa", Arja Juvosen 3. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 85, tyhjiä 2; poissa 5
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hannakaisa Heikkisen ehdotuksen. 
4) Mietintö "jaa", Hannakaisa Heikkisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 5, ei 187; poissa 7
 

Eduskunta hyväksyi Hannakaisa Heikkisen lausumaehdotuksen. 

Harry Harkimo kok 

Puhemies! Tarkoitus oli äänestää "ei". 

Veera Ruoho kok 

Puhemies! Oli tarkoitus äänestää "ei". 

Aila Paloniemi kesk 

Puhemies! Oli tarkoitus äänestää äsken "ei". 

Olli-Poika Parviainen vihr 

Rouva puhemies! Tarkoitus oli äänestää "ei". 

Jari Myllykoski vas 

Puhemies! Tarkoitus oli äänestää "ei", mutta nappi ei toiminut, taikka miehen sormi. 

Puhemies Maria Lohela
:

Merkitään nämä. 

Puhemies Maria Lohela
:

Anneli Kiljusen 1. ehdotus ja Sari Tanuksen 1. ehdotus koskevat samaa asiaa. Ensin äänestetään Sari Tanuksen 1. ehdotuksesta Anneli Kiljusen 1. ehdotusta vastaan. Sen jälkeen äänestetään voittaneesta ehdotuksesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Anneli Kiljusen 1. ehdotus "jaa", Sari Tanuksen 1. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 188, ei 6, tyhjiä 1; poissa 4
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Anneli Kiljusen 1. ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen 1. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 77; poissa 4
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen 3. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 68; poissa 4
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen 4. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 70, tyhjiä 1; poissa 5
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen 5. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 72; poissa 5
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen 1. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 89; poissa 4
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen 2. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 91; poissa 6
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Sari Tanuksen 3. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 63; poissa 5
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Sari Tanuksen 4. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 172, ei 21, tyhjiä 1; poissa 5
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Sari Tanuksen 5. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 77; poissa 4
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mika Niikon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 71; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Puhemies Maria Lohela
:

Lopuksi on päätettävä epäluottamuslause-ehdotuksesta. 

Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 80, tyhjiä 7; poissa 6
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. 

Veronica Rehn-Kivi 

Puhemies! Äänestyksessä 5 piti äänestää "ei". 

Puhemies Maria Lohela
:

Merkitään. 

Asian käsittely päättyi.