Pöytäkirjan asiakohta
PTK
145
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 19.12.2017 klo 10.09
5
Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon,  verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Timo Harakka Mika Niikon kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset seitsemän lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 97/2017 vp sisältyvät 1.-42. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 87; poissa 4
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 87; poissa 5
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 78; poissa 4
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 78; poissa 4
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 87; poissa 5
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 86; poissa 5
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 87; poissa 4
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.5.2019 15:12