Pöytäkirjan asiakohta
PTK
145
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 19.12.2017 klo 10.09
6
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  työttömyysturvalain  ja  eräiden  muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-166346
Lausumaehdotus 18.12.2017
Liite 6A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Anneli Kiljunen Sari Tanuksen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Lisäksi Arja Juvonen on Mika Niikon kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 6A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 90, tyhjiä 2; poissa 4
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 124/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 89, tyhjiä 2; poissa 5
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.5.2019 15.12