Pöytäkirjan asiakohta
PTK
145
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 19.12.2017 klo 10.09—22.39
8
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018
Hallituksen esitys  eduskunnalle  vuoden  2018  talousarvioesityksen (HE 106/2017 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp. 
Asian käsittely keskeytettiin 18.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
 
Viimeksi julkaistu 15.5.2019 15:15