Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2018 vp Täysistunto Tiistai 22.1.2019 klo 14.00—16.29

15.  Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 257/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 23.1.2019 pidettävään täysistuntoon.