Pöytäkirjan asiakohta
PTK
145
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 22.1.2019 klo 14.00
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 22.1.2019 15:00