Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2020 vp Täysistunto Perjantai 13.11.2020 klo 13.00—13.28

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 147/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 18/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 147/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.