Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2020 vp Täysistunto Perjantai 13.11.2020 klo 13.00—13.28

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2020 pidettävään täysistuntoon.