Viimeksi julkaistu 25.4.2022 14.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2020 vp Täysistunto Perjantai 13.11.2020 klo 13.00—13.28

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi   työttömyysetuuksien  rahoituksesta  annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2020 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
13.22 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan vahvistettavaksi työttömyysvakuutusmaksut ensi vuodelle 2021. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että osakkaalle maksettava työpanokseen perustuva osinko luetaan vuodesta 2021 lähtien työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan työansioon. Myös osakepalkkiota ja työsuhdeoptiota koskevia säännöksiä sekä perusturvaan tilitettävää työttömyysvakuutuskertymää koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi. 

Covid-19-epidemian, koronavirusepidemian, vuoksi työttömyys ja erityisesti lomautusten määrä on noussut, ja se on johtanut siihen, että Työllisyysrahaston rahoittamat menot ovat kasvaneet. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Työllisyysrahaston nettovarallisuus supistuu vuonna 2020 arviolta 800—900 miljoonalla eurolla ja rahastolla arvioidaan olevan velkaa vuoden 2020 lopussa noin 1 200 miljoonaa euroa. Covid-19-epidemia vaikeuttaa työllisyyskehityksen arvioimista, mutta Työllisyysrahaston rahoittamien etuuksien ja menojen arvioidaan pysyvän korkealla tasolla myös vuonna 21. 

Eli on erittäin tärkeä tämä lakiesityksen pohja, ja Työllisyysrahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi vuoden 2021 työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää ehdotetaan esityksessä korotettavaksi 0,32 prosenttiyksikköä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua korotetaan 0,15 prosenttiyksikköä ja työnantajan keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua 0,17 prosenttiyksikköä. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 156/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.