Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2020 vp Täysistunto Perjantai 13.11.2020 klo 13.00—13.28

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 28/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 8/2020 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.