Viimeksi julkaistu 10.3.2022 9.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2021 vp Täysistunto Perjantai 3.12.2021 klo 13.00—13.56

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 174/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 3/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 174/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Täysistunto keskeytetään, ja sitä jatketaan kello 13.45. Tauon jälkeen käsittelyssä on vain mietintöjen pöydällepanoja, joten täysistunto sekä suuri valiokunta ja tiedusteluvalvontavaliokunta voivat olla koolla samaan aikaan. 

Täysistunto keskeytettiin kello 13.30. 

Täysistuntoa jatkettiin kello 13.55. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Nyt jatketaan tänään kello 13.30 keskeytettyä istuntoa.