Viimeksi julkaistu 8.12.2021 10.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2021 vp Täysistunto Perjantai 3.12.2021 klo 13.00—13.56

14. Hallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Hallituksen esitysHE 133/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 16/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon.