Viimeksi julkaistu 3.12.2021 16.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2021 vp Täysistunto Perjantai 3.12.2021 klo 13.00—13.56

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 181/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 14/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon.