Viimeksi julkaistu 3.12.2021 16.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2021 vp Täysistunto Perjantai 3.12.2021 klo 13.00—13.56

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 192/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2021 pidettävään täysistuntoon.