Viimeksi julkaistu 10.3.2022 9.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2021 vp Täysistunto Perjantai 3.12.2021 klo 13.00—13.56

4. Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 167/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 17/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 17/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 2.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Yleiskeskustelussa on Rami Lehto Riikka Slunga-Poutsalon kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Valiokunnan ehdotus ”jaa”, Rami Lehdon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 32; poissa 61
Eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen. 
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

1. lakiehdotus 

2 luvun 6 § 

Arto Satonen kok 

Arvoisa puhemies! Esitän, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 1. 

Atte Kaleva kok 

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Satosen esitystä. 

Arto Satonen ehdotti Atte Kalevan kannattamana, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Arto Satosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 79, ei 58; poissa 62
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 167/2021 vp sisältyvien 1.—6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.