Viimeksi julkaistu 21.12.2022 16.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 145/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 21.12.2022 klo 9.59—11.42

3. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 154/2022 vp
Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-472/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 37/2022 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 37/2022 vp. Asian käsittely keskeytettiin 20.12.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt siirrytään pääluokkakohtaisiin äänestyksiin. Kaikki samaa pääluokkaa koskevat ehdotukset ja kannatukset voi tehdä eduskuntaryhmäkohtaisesti samalla kertaa. Mahdolliset pöytäkirjaan otettavat edustajien korjaukset tehdään vasta, kun koko pääluokka on äänestetty. 

[Käsiteltiin päiväjärjestyksen asiat 3.1—3.9] 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 154 ja 277/2022 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2023 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1—472/2022 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi päätetään epäluottamuslause-ehdotuksista. Keskustelussa ovat Toimi Kankaanniemi Ari Koposen kannattamana, Kalle Jokinen Sari Multalan kannattamana ja Päivi Räsänen Peter Östmanin kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset sisältyvät edustajille jaettuun monistevihkoon.  

1. Toimi Kankaanniemi (ps) Ari Koposen (ps) kannattamana: ”Eduskunta toteaa, että hallituksen talouspolitiikka kasvattaa vastuuttomasti valtion menoja ja vastuita tavalla, joka ei edistä suomalaisten kestävää hyvinvointia. Hallitus on sitouttanut Suomen useisiin liittovaltiokehitystä lisääviin mekanismeihin, jotka ovat lisänneet tavallisten suomalaisten maksutaakkaa vuosikymmeniksi eteenpäin. Samalla on kuitenkin jätetty tekemättä toimet, jotka olisivat kohentaneet taloutta pitkällä aikavälillä ja taittaneet velan kasvun. Pieni- ja keskituloisten ostovoima heikkenee tulevina kuukausina kohtuuttoman paljon sähkön, liikkumisen ja elämisen kustannusten noustessa. Ilmastotoimien johdosta maassamme tulee asumaan iso joukko sähkö- ja liikenneköyhiä kansalaisia. Metsäpolitiikkamme on lipumassa kansallisista käsistä, ja keskeinen vientiteollisuutemme tukijalka on uhattuna. Hallitus on vähätellyt katujengien muodostamaa uhkaa ja jättänyt tekemättä päättäväiset toimet ilmiön kitkemiseksi. Eduskunta katsoo, että hallitus on epäonnistunut kansallisten etujen puolustamisessa sekä taloudenhoidossa eikä nauti eduskunnan luottamusta.” (Vastalause 1) 

2. Kalle Jokinen (kok) Sari Multalan (kok) kannattamana: ”Eduskunta toteaa, että hallituksen pidäkkeettömään velkaantumiseen perustuva, asiantuntijoiden suositusten vastainen talouspolitiikka on ajamassa hyvinvointiyhteiskunnan palveluita haaksirikkoon. Nopean hintojen nousun aikana hallituksen velkaelvytys kiihdyttää hintojen nousua entisestään ajaen kotitaloudet yhä vaikeampaan asemaan. Hallitus on kautensa aikana tehnyt kasvua ja ahkeruutta tukahduttavaa politiikkaa. Velkaantumiseen perustuva taloudenpito on leikkaamista tulevilta sukupolvilta, ja talouden pohjan mureneminen heikentää Suomen kriisinkestokykyä. Hallitus ei ole kyennyt kantamaan vastuuta ja tekemään arvovalintoja kestävän tulevaisuuden puolesta. Eduskunta toteaa, että hallituksen hintojen nousua kiihdyttävä velkapolitiikka ajaa kansalaisia yhä ahtaammalle ja vaarantaa tulevien sukupolvien mahdollisuudet nauttia suomalaisten arvostamista hyvinvointipalveluista, eikä hallitus siksi nauti eduskunnan luottamusta.” (Vastalause 2) 

3. Päivi Räsänen (kd) Peter Östmanin (kd) kannattamana: ”Eduskunta toteaa, että Suomen julkinen talous ei ole kestävällä pohjalla johtuen hallituksen harjoittamasta talouspolitiikasta. Pysyvien menojen lisääminen ilman selkeitä työllisyyttä vahvistavia toimia vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan taloudellisen kestävyyden pidemmässä juoksussa. Lisäksi hallitus ei ole kyennyt priorisoimaan eikä siten turvaamaan terveydenhuollon rahoitusta eikä maatalouden, ruokaturvan ja huoltovarmuuden tulevaisuutta. Tapa, jolla sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on toteutettu, tulee aiheuttamaan haasteita tulevina vuosina johtuen hyvinvointialueiden alirahoituksesta ja keskeneräisestä rahoitusmallista. Koronan ja sodan aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi hallituksen olisi pitänyt päivittää ohjelmaansa ja perua uudistukset, jotka lisäävät julkisen talouden alijäämää pitkällä aikavälillä. Hallituksen päätökset ovat kiristäneet asumisen ja liikkumisen kustannuksia heikentäen erityisesti maaseudun väestön asemaa. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta.” (Vastalause 3) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Ehdotuksista on äänestettävä. Ensin äänestetään Päivi Räsäsen ehdotuksesta Kalle Jokisen ehdotusta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta Toimi Kankaaniemen ehdotusta vastaan. Lopuksi äänestetään siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Kalle Jokisen ehdotus ”jaa”, Päivi Räsäsen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 37, tyhjiä 3; poissa 27
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kalle Jokisen ehdotuksen. 
2) Toimi Kankaanniemen ehdotus ”jaa”, Kalle Jokisen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 36, tyhjiä 3; poissa 29
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Toimi Kankaanniemen ehdotuksen. 
3) Luottamuslause valtioneuvostolle ”jaa”, Toimi Kankaanniemen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 69; poissa 29
 

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.