Viimeksi julkaistu 2.11.2021 9.31

Budjetin alikohta PTK 146/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 20.12.2017 klo 10.01—12.53

3.3.  Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Puhemies Maria Lohela
:

Yleiskeskustelu on eilen pidetyssä täysistunnossa julistettu päättyneeksi. Ryhdytään pääluokan 33 yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 

 

Tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 

 

1. Arja Juvonen ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 33.01.01: Lisätään 200 000 euroa saattohoitolain valmistelutyön aloittamiseen. (TAA 163) 

2. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.01.05: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin kriisiytyneen lastensuojelun ongelmien ratkaisemiseksi." (Vastalause 6) 

3. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.02.05: Lisätään 350 000 euroa, josta 50 000 euroa alkoholilain kokonaisuudistuksen toimeenpanosta aiheutuviin rekisteri- ja tietojärjestelmämuutoksiin ja 300 000 euroa alkoholielinkeinorekisterin kokonaisuudistukseen. (Vastalause 3) 

4. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.02.07: Lisätään 1 500 000 euroa työsuojelun alueviranomaisten toimintamenoihin. (Vastalause 1, TAA 272) 

5. Eva Biaudet r Mikaela Nylanderin r kannattamana 33.03.04: Lisätään 80 000 euroa euroa naisten ympärileikkauksen vastaisen toiminnan resurssien lisäämiseen. (TAA 355) 

6. Anna-Maja Henriksson r Mikaela Nylanderin kannattamana r 33.03.04: Lisätään 100 000 euroa rokotusvalistuksen ja rokotuskattavuuden lisäämiseksi Pohjanmaalla. (TAA 137) 

7. Antero Laukkanen kd Päivi Räsäsen kd kannattamana 33.03.04: Lisätään 5 000 000 euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 5) 

8. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.03.04: Lisätään 13 000 000 euroa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin. (Vastalause 3) 

9. Ilkka Kantola sd Eeva-Johanna Elorannan sd kannattamana 33.03.25: Lisätään 970 000 euroa valtakunnallisen lääkekehityskeskuksen toiminnan käynnistämiseen. (TAA 176) 

10. Ozan Yanar vihr Emma Karin vihr kannattamana 33.03.31: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin perustulokokeilun otannan laajentamiseksi ja kokeilun keston pidentämiseksi." (Vastalause 2) 

11. Antero Laukkanen kd Päivi Räsäsen kd kannattamana 33.03.63: Lisätään 1 000 000 euroa vähävaraisten ruoka-apua jakaville valtakunnallisille järjestöille. (Vastalause 5) 

12. Sami Savio ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 33.03.63: Lisätään 1 000 000 euroa osoitettavaksi järjestöille, jotka tarjoavat ruoka-apua sen tarpeessa oleville henkilöille. (TAA 430) 

13. Mikaela Nylander r Eva Biaudet’n r kannattamana 33.03: Lisätään 200 000 euroa uudelle momentille naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumisen yhteensovittamiselimen toimintamenoja varten. (TAA 349) 

 

14. Mikaela Nylander r Eva Biaudet’n r kannattamana 33.03: Lisätään 1 500 000 euroa uudelle momentille sairaanhoitopiirin kuntayhtymille lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien mielenterveyspalveluiden kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin. (TAA 350) 

15. Stefan Wallin r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 33.10.50: Lisätään 40 000 euroa turvapaikanhakijoille annettaviin äitiyspakkauksiin. (Vastalause 4, TAA 138) 

16. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.10.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta lapsilisiin tällä vaalikaudella kohdistetut leikkaukset kompensoidaan täysimääräisesti, ja että lapsilisiin tehdään indeksikorotuksen mukainen tarkistus vuoden 2018 alusta." (Vastalause 5) 

17. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.10.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu hallituskaudella tekemänsä lapsilisien heikennykset ja arvioi politiikkansa vaikutukset lapsiperheiden toimeentuloon ja lapsiköyhyyteen ennen uusia etuuksiin vaikuttavia päätöksiä." (Vastalause 1) 

18. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.10.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii ja tuo eduskunnan käsiteltäväksi kokonaisarvion tekemiensä uudistusten yhteisvaikutuksista lapsiperheiden toimeentuloon ja lapsiköyhyyteen." (Vastalause 3) 

19. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.10.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu hallituskaudella tekemänsä lapsilisien heikennykset ja palauttaa lapsilisien indeksisidonnaisuuden." (Vastalause 3) 

20. Stefan Wallin r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 33.10.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen nostamiseksi." (Vastalause 4) 

21. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.10.54: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta yleisen asumistuen saajien tukea ei heikennetä." (Vastalause 1) 

22. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.10.54: Lausumaehdotus:"Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi esityksen, joka peruu hallituksen yleiseen asumistukeen tekemät heikennykset ja palauttaa asumistuen vuokraindeksiin." (Vastalause 3) 

23. Ozan Yanar vihr Emma Karin vihr kannattamana 33.10.54: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu asumistukeen tehdyt leikkaukset ja käynnistää asumisen tukien kokonaisuudistuksen." (Vastalause 2) 

24. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.10.54: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ja tuo eduskunnan käsiteltäväksi sellaisia suuria vuokrankorotuksia hillitseviä toimenpiteitä, jotka eivät perustu asumistuen heikentämiseen." (Vastalause 3) 

25. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.10.56: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että vammaisten tulkkauspalveluiden kilpailuttamisesta luovutaan." (Vastalause 6) 

26. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.10.57: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ei tee ensisijaisiin etuuksiin esittämiään leikkauksia, jolloin toimeentulotukimenot vähenevät merkittävästi." (Vastalause 1) 

27. Stefan Wallin r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 33.10.57: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että toimeentulotuen ja lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen välinen kytkös katkaistaan." (Vastalause 4) 

28. Ozan Yanar vihr Emma Karin vihr kannattamana 33.10.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin yksityislääkäreiden Kela-korvausten pienentämiseksi." (Vastalause 2) 

29. Ozan Yanar vihr Emma Karin vihr kannattamana 33.10.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin potilaiden lääke- ja matkakorvausten korottamiseksi ja apteekkijärjestelmän uudistamiseksi määräsääntelystä luopumalla." (Vastalause 2) 

30. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.10: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee toimenpide-ehdotuksineen perhepoliittisen ohjelman, jonka tavoitteena on pysäyttää eriarvoinen kehitys ja jossa huomioidaan mm. verotus, maksut, etuudet ja palvelut sekä toimet työn ja perheen yhteensovittamiseksi." (Vastalause 1) 

31. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.10: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin lapsiköyhyyden poistamiseksi." (Vastalause 1) 

32. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.20.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta ansiosidonnaista päivärahaa ei heikennetä." (Vastalause 1) 

33. Stefan Wallin r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 33.20.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että ansiosidonnaista päivärahajärjestelmää kehitetään kannustavammaksi siten, että tukea maksetaan lyhyemmän ajan, mutta tuen määrää nostetaan työttömyysjakson ensimmäisenä 100 päivänä." (Vastalause 4) 

34. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.20.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta peruspäivärahaa ei heikennetä." (Vastalause 1) 

35. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.20.52: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta työmarkkinatukea ei heikennetä." (Vastalause 1) 

36. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.20: Lausumaehdotus.: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee pikaisesti ns. aktiivimallista uuden lakiesityksen, jossa korjataan hyväksyttyyn lakiin sisältyvät perustuslailliset ongelmat." (Vastalause 3) 

37. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin hallituskaudella toimeenpantujen työttömyysturvan heikennysten perumiseksi." (Vastalause 3) 

38. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus nostaa työttömyysturvan ja asumistuen suojaosan 500 euroon kuukaudessa ja että tämä suojaosa koskee palkkatulojen lisäksi myös kaikkia muita tulomuotoja." (Vastalause 3) 

39. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii esitystä työttömyysturvan yhdistelmävakuutuksesta, jonka avulla itsensätyöllistäjä voisi samanaikaisesti vakuuttaa sekä työntekijä- että yrittäjälähteistä saamansa tulot." (Vastalause 3) 

40. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kehittää työttömyysturvaa suuntaan, jossa se mahdollistaa työttömien omaehtoisen aktiivisuuden ja huomioi nykyistä paremmin erilaiset työskentelyn ja työsuhteen järjestämisen tavat." (Vastalause 3) 

41. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin, jotta sivu- ja päätoimisen yrittäjyyden määritelmiä täsmennetään, viranomaistulkinnoista annetaan selkokielistä ohjeistusta ja esimerkkejä, ja yrittäjyyttä pohtivalle työttömälle voidaan antaa sitova etukäteiskanta siitä, johtaisiko hänen suunnittelemansa yritystoiminta työttömyysturvan menettämiseen." (Vastalause 3) 

42. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.20: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esityksen, jolla työttömien omaehtoista opiskelua helpotetaan ja työttömyysturvan tarveharkinnasta luovutaan heidän kohdallaan. Työttömälle työnhakijalle pitää sallia myös sivutoiminen opiskelu, jos tämä on työmarkkinoiden käytettävissä." (Vastalause 3) 

43. Stefan Wallin r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 33.30.60: Lisätään 10 000 000 euroa ammatilliseen kuntoutukseen. (Vastalause 4) 

45. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.30.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kohtuullistaa lääkekorvauksiin tehdyt leikkaukset pienituloisten osalta." (Vastalause 6) 

46. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.30.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin lääkekorvausten maksukaton alentamiseksi sekä lääkekorvausjärjestelmän uudistamiseksi niin, ettei alkuvuoden kulurasitus muodostu kohtuuttomaksi." (Vastalause 5) 

47. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.30.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, etä hallitus palauttaa asetusmuutoksella aiemmin leikkaamansa diabeteslääkekorvaukset takaisin 100-prosenttisesti korvattaviksi ja tekee jatkossa mahdolliset korvausten muutokset yhtäläisin perustein heikentämättä perusteettomasti yksittäisten potilasryhmien asemaa." (Vastalause 1) 

48. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.30.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi lain, joka uudistaa lääkekorvausjärjestelmää niin, että lääkekorvausten taso esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen hoidon osalta turvataan vähintään vuoden 2016 tasolla." (Vastalause 3) 

49. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.30.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin sairausvakuutuslain kehittämiseksi niin, että siinä huomioidaan sisäilmasairauksista johtuvat sairauslomat ja työkyvyttömyys." (Vastalause 5) 

50. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.30.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee esitykset äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan muuttamiseksi 6+6+6-malliksi, jossa molemmille vanhemmille on varattu yksi 6 kuukauden jakso ja yhden jakson vanhemmat saavat käyttää haluamallaan tavalla." (Vastalause 3) 

51. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.30.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarpeellisiin toimiin, jotta matkakorvausten omavastuurajaa alennetaan." (Vastalause 3) 

52. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.30.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy valmistelemaan laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen uudistusta, jossa palvelu-, matka- ja lääkemaksukatot yhdistetään ja uuden maksukaton taso on huomattavasti nykyisiä matalampi." (Vastalause 3) 

53. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.30.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin yksityislääkäreiden ja yksityishammaslääkäreiden käytöstä maksettavan Kela-korvauksen lopettamiseksi ja varmistaa, että kaikki saavat tarvettaan vastaavaa julkista terveydenhoitoa." (Vastalause 3) 

54. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.40.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii nopealla aikataululla toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää ikääntyneiden naisten ja pieniä työeläkkeitä saavien asemaan. Osana kokonaisuutta tulee selvittää mm. vaihtoehdot kansaneläkkeen tasokorotuksen tekemiseksi ja verotuksen muuttamiseksi sekä eläkkeensaajien asumistuen, palvelujen ja palvelumaksujen vaikutus. Ohjelma tulee tuoda eduskunnan käsittelyyn viipymättä." (Vastalause 1) 

55. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.40.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen palauttamiseksi aiemman käytössä olleen mallin mukaisesti." (Vastalause 5) 

57. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.40.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin takuueläkkeen korottamiseksi 30 eurolla kuukaudessa hallituksen talousarvioesityksessään esittämän korotuksen lisäksi." (Vastalause 5) 

58. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.40.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kansaneläkkeen tämän vaalikauden aikana toteutettujen indeksileikkausten ja indeksijäädytyksen täysimääräiseksi korvaamiseksi tasokorotuksella." (Vastalause 5) 

59. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.40.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin eläkeläisten kohtuullisen toimeentulon varmistamiseksi ja pientä eläkettä saavien aseman parantamiseksi." (Vastalause 3) 

60. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.40.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo kiireellisesti eduskunnan käsiteltäväksi esityksen kansaneläkkeen ja takuueläkkeen 50 euron tasokorotuksesta." (Vastalause 3) 

61. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.40.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi esityksen kansaneläkkeen puolisovähennyksen lopettamiseksi, jotta parisuhteessa elävää ja yksin elävää eläkeläista kohdellaan tältä osin yhdenvertaisesti." (Vastalause 3) 

62. Stefan Wallin r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 33.40.60: Lausmaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin takuueläkkeen korottamiseksi ja kansaneläkkeen indeksijäädytyksen kompensoinniksi." (Vastalause 4) 

63. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.50.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sotilasvammalain haitta-asteluokituksesta luopumiseksi edustaja Elomaan lakialoitteen mukaisesti." (Vastalause 6) 

65. Ritva Elomaa ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 33.50.56: Lisätään 250 000 euroa veteraanien ystävätoiminnan edistämiseen. (TAA 49) 

66. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.50.56: Lisätään 8 000 000 euroa veteraanien kuntoutukseen. (Vastalause 6) 

67. Stefan Wallin r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 33.50.56: Lisätään 10 000 000 euroa sotaveteraanien kuntoutukseen. (Vastalause 4) 

68. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.50.56: Lisätään 20 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan. (Vastalause 1) 

69. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.50.56: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa, että sotiemme veteraanit saavat elämänsä loppuun asti täysimääräisesti kuntoutus- ja kotiin vietävät palvelut." (Vastalause 6) 

70. Arja Juvonen ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 33.60.31: Lisätään 200 000 euroa kotona asuvien muistisairaiden ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseen. (TAA 164) 

71. Arja Juvonen ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 33.60.31: Lisätään 400 000 euroa omaishoitajien maksuttomiin uinti- ja kuntosalivuoroihin valtakunnallisesti eli ns. Espoon mallin omaishoitajien sporttikortin jalkauttaminen Suomessa. (TAA 165) 

72. Ritva Elomaa ps Toimi Kankaanniemen ps kannattamana 33.60.31: Lisätään 500 000 euroa lastensuojelun palvelujen kehittämiseen ja laadun parantamiseen Varsinais-Suomessa. (TAA 51) 

73. Ville Vähämäki ps Juho Eerolan ps kannattamana 33.60.31: Lisätään 1 000 000 euroa Uudenmaan keskiasteen opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden tukemiseen. (TAA 336) 

74. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.60.32: Lisätään 10 000 000 euroa valtion rahoitukseen terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen koskien kosteusvaurioiden yhteyttä eri tauteihin. (Vastalause 5) 

75. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.60.37: Vähennetään 5 346 000 euroa laittomasti maassa oleskelevien sosiaalihuollon kustannuksiin osoitetusta määrärahasta. (Vastalause 6) 

76. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.60.37: Ehdotus: Ehdotamme, että momentin 33.60.37 otsikossa "laittomasti maassa oleskeleva" vaihdetaan muotoon "vailla oleskelulupaa maassa oleva". (Vastalause 3) 

77. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.60.37: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee ja tuo eduskunnan käsiteltäväksi esityksen, joka mahdollistaa kuntakorvausten nykyistä laajemman käytön, jotta ilman oleskelulupaa maassa oleville voidaan kaikkialla Suomessa turvata lääkärin määräämät lääkkeet, tarpeellinen hoito, majoitus ja ruoka." (Vastalause 3) 

78. Ilmari Nurminen sd Sanna Marinin sd kannattamana 33.60.38: Lisätään 10 000 000 euroa Nokian kaupungin hyvinvointikeskuksen suunnitteluun ja rakentamiseen. (TAA 343) 

79. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.60.38: Lisätään 50 000 000 euroa vanhuksille suunnatun palvelusetelijärjestelmän luomiseen. (Vastalause 5) 

80. Ozan Yanar vihr Emma Karin vihr kannattamana 33.60.38: Vähennetään 50 000 000 euroa valinnanvapauden pilotoinnista. (Vastalause 2) 

81. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.60.38: Vähennetään 75 000 000 euroa valtionavustuksesta valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 5) 

82. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.60.38: Vähennetään 80 000 000 euroa valtionavustuksesta valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 3) 

83. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.60.38: Vähennetään 100 000 000 euroa valtionavustuksesta valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1) 

84. Anna-Maja Henriksson r Mikaela Nylanderin r kannattamana 33.60.40: Lisätään 6 000 000 euroa ensihoitoon ja pelastushelikopteritoimintaan Pohjanmaalla. (TAA 141) 

85. Rami Lehto ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 33.60.52: Lisätään 50 000 euroa Lahden ensi- ja turvakoti ry:n toiminnan turvaamisen. (TAA 231) 

86. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.60.52: Lisätään 2 000 000 euroa turvakotipaikkojen lisäämiseksi Istanbulin sopimuksen edellyttämälle tasolle. (Vastalause 1, TAA 284) 

87. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33.60.52: Lisätään 6 000 000 euroa turvakotitoiminnan menoihin turvakotipaikkojen määrän kasvattamiseksi asteittain Istanbulin sopimuksen edellyttämälle tasolle. (Vastalause 3) 

88. Ozan Yanar vihr Emma Karin vihr kannattamana 33.60.52: Lisätään 3 000 000 euroa turvakotitoiminnan menoihin. (Vastalause 2) 

89. Stefan Wallin r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 33.60.52: Lisätään 11 000 000 euroa valtion rahoitukseen turvakotitoiminnan menoihin. (Vastalause 4) 

90. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin parantaakseen lapsiperheiden asemaa ja turvatakseen lasten oikeuksien toteutumisen lisäämällä rahoitusta etenkin uuden sosiaalihuoltolain mukaiseen kotipalveluun ja turvaamalla lastensuojelun resurssit." (Vastalause 1) 

91. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lapsiperheellisten omaishoitajien toimeentulon turvaamiseksi." (Vastalause 1) 

92. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin turvatakseen vanhuspalveluiden laadun ja alan osaamisen ja houkuttavuuden. Vanhuspalvelulakia tulee toteuttaa johdonmukaisesti eikä laskea ikäihmisten hoidon ja hoivan tasoa. Vanhusten kuntouttamiseen on erityisesti satsattava." (Vastalause 1) 

93. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33.60: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, etä hallitus valmistelee esityksen siitä, että vammaisten elinikäiset palvelut rajataan hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle tai järjestetään lähtökohtaisesti muutoin kuin hankintalain mukaisella kilpailuttamismenettelyllä." (Vastalause 1) 

94. Juho Eerola ps Arja Juvosen ps kannattamana 3.70.20: Lisätään  72 000  euroa puuti-aisaivokuumerokotuksiin Kymenlaakson saaristoalueella. (TAA 44) 

95. Sirpa Paatero sd Anneli Kiljusen sd kannattamana 33.70.20: Lisätään 5 000 000 euroa puutiaisaivokuumerokotteen maksuttoman saatavuuden laajentamiseen. (TAA 367) 

96. Päivi Räsänen kd Sari Tanuksen kd kannattamana 33.70.50: Lisätään 70 000 euroa valtionavustukseen valtakunnallisen Itu-työn tukemiseen. (TAA 462) 

97. Ville Vähämäki ps Juho Eerolan ps kannattamana 33.70.50: Lisätään 130 000 euroa terveyden edistämiseen. (TAA 337) 

98. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.80.40: Lisätään 5 000 000 euroa maatalouslomituksen lisäämiseen. (Vastalause 6) 

99. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.80.40: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin maatalouden ja porotalouden harjoittajien lomituspalvelujen parantamiseksi." (Vastalause 6) 

100. Rami Lehto ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 33.90.50: Lisätään 100 000 euroa Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Päijät-Hämeen piirin toimintaan. (TAA 232) 

101. Rami Lehto ps Jari Ronkaisen ps kannattamana 33.90.50: Lisätään 100 000 euroa Hämeenlinnan seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Kanta-Hämeen piirin toimintaan. (TAA 233) 

102. Leena Meri ps Juho Eerolan ps kannattamana 33.90.50: Lisätään 1 000 000 euroa vähävaraisten lasten liikuntaharrastuksen tukemiseen. (TAA 311) 

103. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33.90.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varaa Stean tuotosta 100 miljoonan euron apupotin asunnottomien, syrjäytyneiden, koulupudokkaiden ja muiden vastaavista ongelmista kärsivien tukemiseen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. " (Vastalause 6) 

104. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee uuden perhetukijärjestelmän siten, että lapsiperheiden tuloerot supistuvat ja kaikille perheille taataan riittävä toimeentulo." (Vastalause 6) 

105. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sairaanhoidon yhtenäisen ja kohtuullisen maksukaton luomiseksi." (Vastalause 6) 

106. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee lainmuutoksen vanhustenhuollon hoitajamäärän lisäämiseksi siten, että hoidon taso ja hoitajien jaksaminen turvataan." (Vastalause 6) 

107. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa saattohoitolain säätämisen eduskunnalle tehdyn ed. Arja Juvosen ym. lakialoitteen mukaisesti." (Vastalause 6) 

108. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa vakuutusyhtiöitä ja -lääkäreitä koskevan totuusvelvoitteen ja käännetyn todistustaakan säätämisen ns. Lex Ronkaisen lakialoitteen mukaisesti." (Vastalause 6) 

109. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus varmistaa, että omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät toteutuvat ja omaishoidettavien sijaishoito on laadukasta sekä selvittää mahdollisuudet omaishoitajien korvauksen säätämiseksi verovapaaksi siten, että omaishoitajat eivät menetä oikeutta eläkekertymään." (Vastalause 6) 

110. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perhehoidon saamiseksi tunnetuksi ja sen varmistamiseksi, että ikääntyneiden mahdollisuutta päästä perhehoitoon tuetaan yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa." (Vastalause 6) 

111. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja ja tehostaa koulujen ja terveydenhuollon yhteistyötä ongelmien ennalta ehkäisemiseksi." (Vastalause 6) 

112. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus palauttaa indeksitarkistukset kaikkiin etuuksiin ja eläkkeisiin, joiden osalta ne on jäädytetty." (Vastalause 6) 

113. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee työeläkejärjestelmän muutoksen, jolla ns. taitettu indeksi palautetaan pieni- ja keskituloisten eläkkeensaaajien osalta 50/50 indeksiksi asteittain vuoteen 2022 mennessä." (Vastalause 6) 

114. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee soten valinnanvapauden tutkitun tiedon, pilottien ja alueellisten kokeilujen perusteella sekä siten, että julkiset sote-palvelut ovat järjestelmän perusta ja yksityiset palveluntuottajat täydentävät julkisia palveluita." (Vastalause 6) 

115. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin yksinyrittäjien konkurssi-, työttömyys-, työterveys-, tapaturma- ja muun vastaavan turvan parantamiseksi." (Vastalause 6) 

116. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kansainvälisen miesten päivän (19.11.) statuksen ja vieton vahvistamiseksi myös Suomessa." (Vastalause 6) 

117. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää palomiesten eläkeiän alentamiseksi tarvittavat toimenpiteet." (Vastalause 6) 

118. Toimi Kankaanniemi ps Arja Juvosen ps kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin sotilastapaturma- ja palvelussairauslainsäädännön uudistamiseksi mm. varusmiesten korvauskäytäntöjen osalta Arja Juvosen ym. lakialoitteen mukaisesti." (Vastalause 6) 

119. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tekee aiemmin laiminlyömänsä kokonaisarvioinnin leikkausten, kiristysten ja maksukorotusten kustannuksista yhteiskunnallemme ja vaikutuksista yksittäisten ihmisten ja ihmisryhmien asemaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä ryhtyy arvioinnin mukaisiin määrätietoisiin toimiin eriarvoisuuden kasvun pysäyttämiseksi." (Vastalause 1) 

120. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy erityisiin toimiin osattomuuden ja syrjäytymiskehityksen nopeaksi pysäyttämiseksi ja turvaa kattavat mielenterveys- ja päihdepalvelut." (Vastalause 1) 

121. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin, jotta kansaneläkeindeksiin ja kuluttajahintaindeksiin sidottujen etuuksien ostovoima turvataan elinkustannusten kehityksen mukaisesti." (Vastalause 1) 

122. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin perhevapaauudistuksen toteuttamiseksi. Uudistuksen on lisättävä perhevapaiden joustavuutta perheiden ja lasten ehdoilla, tarjottava isille paremmat mahdollisuudet lasten hoitoon ja parannettava tasa-arvoa työelämässä." (Vastalause 1) 

123. Johanna Ojala-Niemelä sd Krista Kiurun sd kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti niin, että terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat, palveluiden yhdenvertaisuus toteutuu ja palveluintegraatio turvataan niin, että kustannusten hillintä on mahdollista kansalaisten yhdenvertaisuutta vaarantamatta. Selkeimmin tämä voidaan toteuttaa, kun palveluiden tuottamisen ensisijainen vastuu säilyy julkisella sektorilla, jota yksityinen ja kolmas sektori täydentävät." (Vastalause 1) 

124. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 33: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien jäädytyksen ja 0,85 prosentin tasoleikkauksen ja palauttaa ne indeksiin." (Vastalause 3) 

Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 91; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 88; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 68; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 64; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Eva Biaudet’n ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 88; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Anna-Maja Henrikssonin ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 47; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

 

Puhemies Maria Lohela
:

Antero Laukkasen ehdotus 7 ja Kari Uotilan ehdotus 8 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Antero Laukkasen ehdotus 7 "jaa", Kari Uotilan ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 166, ei 24; poissa 9
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Antero Laukkasen ehdotuksen.  
2) Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 161, ei 29; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ilkka Kantolan ehdotus 9 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 177, ei 12; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ozan Yanarin ehdotus 10 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 164, ei 26; poissa 9
 
Puhemies Maria Lohela
:

Antero Laukkasen ehdotus 11 ja Sami Savion ehdotus 12 ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Antero Laukkasen ehdotus 11 ja Sami Savion ehdotus 12 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 89; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mikaela Nylanderin ehdotus 13 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 89; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mikaela Nylanderin ehdotus 14 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 90; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Stefan Wallinin ehdotus 15 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 73; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 16 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 78; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 17 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 80; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 18 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 90; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 19 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 80; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Stefan Wallinin ehdotus 20 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 90; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 21 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 81; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 22 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 79; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ozan Yanarin ehdotus 23 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 77; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 24 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 80; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 25 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 90; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 26 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 79; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Stefan Wallinin ehdotus 27 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 83; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ozan Yanarin ehdotus 28 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 164, ei 25; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ozan Yanarin ehdotus 29 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 163, ei 13, tyhjiä 12; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 30 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 90; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 31 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 89; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 32 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 73; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Stefan Wallinin ehdotus 33 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 22; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 34 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 80; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 35 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 80; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 36 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 80, tyhjiä 8; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 37 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 78; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 38 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 149, ei 41; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 39 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 83; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 40 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 90; poissa 9
 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 41 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 90; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 42 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 89; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Stefan Wallinin ehdotus 43 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 56; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 45 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 78, tyhjiä 1; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 46 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 80, tyhjiä 1; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 47 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 88; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 48 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 88; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 49 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 89; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 50 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 34; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 51 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 78; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 52 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 84; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 53 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 163, ei 26; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 54 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 89; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 55 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 89; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 57 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 57; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 58 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 80; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 59 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 89; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 60 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 46; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 61 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 44; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Stefan Wallinin ehdotus 62 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 90; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 63 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 81; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 65 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 80; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Puhemies Maria Lohela
:

Toimi Kankaaniemen ehdotus 66, Stefan Wallinin ehdotus 67 ja Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 68 koskevat samaa määrärahaa, joten ensin äänestetään Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 68 Stefan Wallinin ehdotusta 67 vastaan, sitten voittaneesta Toimi Kankaaniemen ehdotusta 66 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Stefan Wallinin ehdotus 67 "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 68 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 149, ei 41; poissa 9
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Stefan Wallinin ehdotuksen.  
2) Toimi Kankaaniemen ehdotus 66 "jaa", Stefan Wallinin ehdotus 67 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 41; poissa 13
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Toimi Kankaaniemen ehdotuksen.  
3) Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 66 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 69; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 69 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 89; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 70 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 86; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 71 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 81; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 72 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 36; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 73 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 156, ei 33; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 74 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 47; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 75 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 171, ei 18; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 76 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 68; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 77 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 45; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ilmari Nurmisen ehdotus 78 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 185, ei 6; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 79 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 184, ei 6; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Puhemies Maria Lohela
:

Ozan Yanarin ehdotus 80, Päivi Räsäsen ehdotus 81, Kari Uotilan ehdotus 82 ja Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 83 koskevat samaa määrärahaa, joten ensin äänestetään Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksesta 83 Kari Uotilan ehdotusta 82 vastaan, sen jälkeen voittaneesta Päivi Räsäsen ehdotusta 81 vastaan, sitten voittaneesta Ozan Yanarin ehdotusta 80 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Kari Uotilan ehdotus 82 "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 83 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 37; poissa 8
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen.  
2) Päivi Räsäsen ehdotus 81 "jaa", Kari Uotilan ehdotus 82 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 47; poissa 11
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Päivi Räsäsen ehdotuksen.  
3) Ozan Yanarin ehdotus 80 "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 81 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 138, ei 52; poissa 9
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan Yanarin ehdotuksen.  
4) Mietintö "jaa", Ozan Yanarin ehdotus 80 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 127, ei 64; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Anna-Maja Henrikssonin ehdotus 84 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 172, ei 17; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Rami Lehdon ehdotus 85 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 164, ei 25; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Puhemies Maria Lohela
:

Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 86, Kari Uotilan ehdotus 87, Ozan Yanarin ehdotus 88 ja Stefan Wallinin ehdotus 89 koskevat samaa määrärahaa, joten ensin äänestetään Stefan Wallinin ehdotuksesta 89 Kari Uotilan ehdotusta 87 vastaan, sen jälkeen voittaneesta Ozan Yanarin ehdotusta 88 vastaan, sitten voittaneesta Johanna Ojala-Niemelän ehdotusta 86 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Kari Uotilan ehdotus 87 "jaa", Stefan Wallinin ehdotus 89 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 176, ei 14; poissa 9
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen.  
2) Ozan Yanarin ehdotus 88 "jaa", Kari Uotilan ehdotus 87 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 163, ei 27; poissa 9
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan Yanarin ehdotuksen.  
3) Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 86 "jaa", Ozan Yanarin ehdotus 88 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 152, ei 39; poissa 8
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Johanna Ojala-Niemelän ehdotuksen.  
4) Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 86 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 90; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 90 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 89; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 91 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 89; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 92 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 90; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 93 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 90; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Juho Eerolan ehdotus 94 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 157, ei 31, tyhjiä 1; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Sirpa Paateron ehdotus 95 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 56; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen ehdotus 96 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 180, ei 6; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 97 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 63; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 98 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 158, ei 32; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 99 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 44; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Rami Lehdon ehdotus 100 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 166, ei 25; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Rami Lehdon ehdotus 101 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 166, ei 24; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Leena Meren ehdotus 102 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 46; poissa 10
 
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 103 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 21; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 104 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 71; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 105 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 89; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 106 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 81; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 107 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 88; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 108 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 154, ei 35; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 109 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 89; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 110 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 80; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 111 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 88; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 112 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 78; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 113 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 166, ei 19, tyhjiä 1; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 114 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 86; poissa 12
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 115 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 88; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 116 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 60, tyhjiä 6; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 117 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 62; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaaniemen ehdotus 118 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 76; poissa 10
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 119 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 87; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 120 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 90; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 121 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 80; poissa 8
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 122 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 89; poissa 11
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus 123 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 89; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 124 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 80; poissa 9
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Jukka Gustafsson sd 

Rouva puhemies! 7 ja 8, tarkoitus oli äänestää "ei". 

Anneli Kiljunen sd 

Arvoisa puhemies! Kohtaan 32 piti äänestää "ei" sekä 113 "jaa". 

Johanna Ojala-Niemelä sd 

Arvoisa puhemies! Kohtaan 99 oli tarkoitus äänestää "ei". 

Johanna Karimäki vihr 

Arvoisa puhemies! Esitys 104, tarkoitus oli äänestää "ei". 

Suna Kymäläinen sd 

Arvoisa puhemies! Kohdassa 114 oli tarkoitus äänestää "ei". 

Krista Mikkonen vihr 

Arvoisa puhemies! Kohdassa 117 tarkoitus oli äänestää "ei" ja kohdassa 104 "jaa". 

Ozan Yanar vihr 

Arvoisa puhemies! Edustaja Kankaanniemen esitys 45, siinä kohdassa tarkoitus oli äänestää "ei". 

Mika Niikko ps 

Arvoisa puhemies! Kohdassa 76 oli tarkoitus äänestää "jaa". 

Antero Laukkanen kd 

Arvoisa rouva puhemies! Kohdissa 11, 73, 113 ja 116 piti äänestää "ei". 

Joakim Strand 

Arvoisa puhemies! Kohtaan 108 oli tarkoitus äänestää "ei". 

Veronica Rehn-Kivi 

Arvoisa puhemies! Kohdassa 95 oli tarkoitus äänestää "ei". 

Päivi Räsänen kd 

Arvoisa puhemies! Kohdassa 108 oli tarkoitus äänestää "jaa". 

Puhemies Maria Lohela
:

Nämä merkitään. 

Eduskunta hyväksyi pääluokan 33 mietinnön mukaisena.