Viimeksi julkaistu 5.6.2021 16.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 146/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 23.1.2019 klo 14.00—17.18

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 257/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 29/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
17.15 
Toimi Kankaanniemi ps :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä on ihan hyvä lakiesitys, joka on käsitelty valtiovarainvaliokunnassa, sen verojaostossa. Me kannatamme tätä.  

Perussuomalaiset eivät valiokunnassa yhtyneet näihin lausumiin, jotka vasemmistopuolueet ovat tähän esittäneet, kaksi seurantalausumaa. Niistä tietysti keskustellaan toisessa käsittelyssä tarkemmin, tai on mahdollista käsitellä, mutta täällä nyt ei näytä olevan näiden vastalauseen tekijöitten edustajia paikalla, joten totean vain lyhyesti vielä, että esitys on ihan paikallaan ja seuranta on aina tarpeen.  

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 257/2018 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.