Viimeksi julkaistu 25.4.2022 16.54

Pöytäkirjan asiakohta PTK 146/2021 vp Täysistunto Tiistai 7.12.2021 klo 14.00—20.56

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 205/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 18/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 18/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Avaan yleiskeskustelun. Edustaja Kalmari, esittelypuheenvuoro, olkaa hyvä. 

Keskustelu
20.22 
Anne Kalmari kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Esittelen lyhyesti mietinnön hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta. 

Tässä on kyse siitä, että koko Euroopan taholla tehdään nyt niitä töitä, mitä me olemme ministereitten kautta vaatineet EU:n tekevän. Kyse on siitä, että pystymme ehkäisemään antibioottiresistenssiä vähentämällä mikrobilääkitystä. Tätä mikrobilääkitystähän annetaan laajalti maailmassa ennakkolääkityksenä eläimille rehustuksen mukana, ja EU:ssa tästä nyt koetetaan päästä eroon, samaan tapaan kuin Suomessa lainsäädäntö jo on, jolloin tämä ei itse asiassa Suomen lainsäädäntöön merkittäviä muutoksia aiheuta, mutta se on erittäin hyvä, että koko EU:ssa toimitaan tähän suuntaan. 

Tässä lainsäädännössä eläinlääkärille tulee velvollisuus entistä paremmin rekisteröidä sitä, mitä antibiootteja rehun mukana annetaan, ja niille tulee olla paremmat perusteet. Asetukset tiukentavat eläinten mikrobilääkkeitten käyttösääntöjä, ja niitten tavoitteena on siis mikrobilääkeresistenssin kehittymisen parempi hallinta. 

Kiinnitimme huomiota siihen, että meidän it-järjestelmien tulee olla kunnossa, niin ettei tämä aiheuta kohtuutonta työmäärän lisäystä meidän eläinlääkäreillemme. Eläinlääkäriltä kerättävät tiedot kerätään joko eläinlääkärien käyttämien potilasohjelmistotietojen kautta teknisten rajapintojen avulla automaattisesti tai verkkoselainpohjaisen liittymän kautta, jolloin eläinlääkärin tulee täyttää tietokentät manuaalisesti. Niille eläinlääkäreille, joilla ei ole potilasohjelmistoa käytössään, Ruokavirasto tarjoaa verkkoselainpohjaisen liityntämahdollisuuden, jonka käyttö on maksutonta.  

Tässä, arvoisa puhemies.  

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 205/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.