Viimeksi julkaistu 25.4.2022 16.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 146/2021 vp Täysistunto Tiistai 7.12.2021 klo 14.00—20.56

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 19/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 18. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 19/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Yleiskeskustelu, edustaja Kalmari, esittelypuheenvuoro, olkaa hyvä. 

Keskustelu
20.25 
Anne Kalmari kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Tämä lainsäädäntö liittyy tuohon edelliseen, mitä jo tuossa esittelin. Siis kyse on hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan muutettavaksi rehulakia. Ehdotetulla lailla rehulakiin tehtäisiin Euroopan unionin lääkerehuja koskevan lainsäädännön vaatimat muutokset. 

Vähän pohjalle tätä asiaa yleisemmin: Kun puhuin tuossa tuosta mikrobilääkeresistenssistä, niin kansainväliset tutkijat ovat kertoneet, että arvioidaan, että 2050 ihmisiä kuolee enemmän antibioottiresistenssin vuoksi kuin syöpään. Tässä on aika merkittävistä asioista loppujen lopuksi kyse. Vaikka saattaa tuntua, että mitä merkitystä on tällaisilla eläinrehuilla tai sillä, että eläinlääkärit joutuvat niistä ilmoittamaan, niin sillä on todella iso merkitys kansainvälisesti. 

Meillä asiat ovat kunnossa, ja oikeastaan minä toivoisinkin, että kaikki, jotka tämänkin puheen kuulevat, ymmärtävät sen, miten merkittävää työtä meillä on tehty. Ruoan turvallisuus ei synny itsestään, vaan se on tulos pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, jossa esimerkiksi on huolehdittu siitä, että eläinten olosuhteet ovat semmoisessa kunnossa, että niitä lääkkeitä ei tarvitse ennaltaehkäisevästi antaa. Siksi esimerkiksi tässä salissa on puhuttu joskus siitä, miksi turve on hyvä kuivike pohjalla: se tappaa bakteereita luonnostaan. Tällaiset asiat ovat merkityksellisiä, samoin yleisestä hygieniasta ja muusta hyvästä hoidosta huolehtiminen. 

Tässä lainsäädännössä tiukennetaan eläinten mikrobilääkkeitten käyttösääntöjä, ja tavoitteena on mikrobilääkeresistenssin kehittymisen riskin parempi hallinta. Rehulain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan ensi tammikuun 28. päivä, ja emme käytä mitään siirtymäsäännöksiä. Tässä, kuten edellisessäkään lainsäädännössä, nämä muutokset eivät Suomessa ole oikeastaan merkittäviä, mutta merkittävää on se, mitä tapahtuu EU:ssa, ja olen mielissäni siitä, että Suomen viesti siellä on kuultu. Se tietysti parantaa myös meidän kilpailukykyämme, että muutkin joutuvat toimia tekemään — niitä toimia, jotka ovat kuluttajan parhaaksi ja elintarviketurvallisuuden parhaaksi. 

Vielä kerran toistan: on arvioitu, että 2050 antibioottiresistenssin vuoksi — kun antibiootit eivät enää tehoa — ihmisiä kuolee enemmän kuin syöpään. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 206/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.