Viimeksi julkaistu 7.12.2021 21.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 146/2021 vp Täysistunto Tiistai 7.12.2021 klo 14.00—20.56

34. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 194/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 28/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon.