Viimeksi julkaistu 7.12.2021 21.36

Pöytäkirjan asiakohta PTK 146/2021 vp Täysistunto Tiistai 7.12.2021 klo 14.00—20.56

35. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon.