Viimeksi julkaistu 7.12.2021 21.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 146/2021 vp Täysistunto Tiistai 7.12.2021 klo 14.00—20.56

41. Lakialoite laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta

LakialoiteLA 48/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 18/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2021 pidettävään täysistuntoon.