Viimeksi julkaistu 8.8.2022 13.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 147/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 18.11.2020 klo 13.59—21.31

2. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  väylämaksulain  muuttamisesta  ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-333937
Lausumaehdotus 17.11.2020
Liite 2A
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt voidaan joko hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.11.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Ville Kaunisto Sheikki Laakson kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 153/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Ville Kauniston ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 33, ei 25; poissa 141
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi.