Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 147/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 18.11.2020 klo 13.59—21.31

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 179/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2020 pidettävään täysistuntoon.