Pöytäkirjan asiakohta
PTK
147
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.11.2020 klo 13.59—21.31
23
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 18.11.2020 22.04