Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 147/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 18.11.2020 klo 13.59—21.31

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 34/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2020 pidettävään täysistuntoon.