Pöytäkirjan asiakohta
PTK
147
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.11.2020 klo 13.59—21.31
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 17.11.2020 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Matias Marttinen Ville Kauniston kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 34, ei 22; poissa 143
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 145/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 4.1.2021 13.19