Viimeksi julkaistu 8.12.2021 16.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 147/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 8.12.2021 klo 14.03

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 214/2021 vp
LakialoiteLA 10/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Ville Kaunisto Kaisa Juuson kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 214/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 10/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Ville Kauniston ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 86, ei 63; poissa 50
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.