Viimeksi julkaistu 8.12.2021 17.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 147/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 8.12.2021 klo 14.03

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 129/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 33/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Kaisa Juuso Arja Juvosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 129/2021 vp sisältyvät 1.—30. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetut uudet, 31. ja 32. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Kaisa Juuson ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 62; poissa 52
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Asian käsittely päättyi.