Viimeksi julkaistu 8.12.2021 17.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 147/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 8.12.2021 klo 14.03

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Mauri Peltokangas Kaisa Juuson kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 122/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Mauri Peltokankaan ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 29; poissa 54
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mauri Peltokankaan ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 30; poissa 52
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.