Viimeksi julkaistu 10.3.2022 10.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 147/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 8.12.2021 klo 14.03—17.47

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 186/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 27/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Paula Risikko Ville Kauniston kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 186/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Paula Risikon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 63; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Asian käsittely päättyi.